Destek Hattı:

(0532) 589 7156

Whatsapp Destek:

(0532) 201 4294

Bakım Sözleşmesi

Bakım Sözleşmesi

NEVA BAKIM SÖZLEŞMESİ

 

SÖZLEŞME TARİHİ :

 

1- TARAFLAR

1.1.  NEVA ELEKTRONİK BİLİŞİM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ  

Karlıtepe Mahallesi Göçmenler Sk. No:35/B G.O.PAŞA İSTANBUL

V.D: GAZİOSMANPAŞA V. NO: 31550255398

Sözleşme içinde NEVA olarak anılacaktır.

 

1.2.........................................................................................

      ........................................................................................  

Sözleşme içinde MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

 

2- KONU

            Sözleşmenin konusu NEVA tarafından MÜŞTERİLER’ine  verilen hizmetlerdir. Çağrı esaslı hizmetlerin NEVA  tarafından yerine getirilmesi hakkında yetkilendirilmesidir. Bu yetkilendirilme ile NEVA’ MÜŞTERİLERİNE teknik destek hizmeti verir

 

3- TANIMLAR

3.1 Bu sözleşme konusunda NEVA  tarafından teknik destek hizmetleri verilen kurum veya kuruluşlar kısaca MÜŞTERİ olarak adlandırılır.

 

3.2 ÇAĞRI, MÜŞTERİ ya da NEVA  tarafından MÜŞTERİ’NİN hizmet isteği talebidir.

 

4- NEVA’NIN   YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1   NEVA  tarafından sunulan hizmetleri NEVA’nin belirlemiş olduğu müdahale ve çözüm süreleri içinde ve standartlarda sağlar.

4.2 NEVA, MÜŞTERİNİN sözlü ya da yazılı onayı olmaksızın sistem üzerinde değişiklik yapamaz.

4.3 NEVA’nin yazılı onayı veya haberi olmaksızın MUSTERİNIN ekipmanda yaptığı değişiklikler ve yabancı parçaların eklenmesinden dolayı doğacak zarardan  NEVA sorumlu  değildir.

4.4 NEVA, MÜŞTERİ sistemlerini tanıması ve öğrenmesi için gerekli çabayı göstermesi gerekir.

4.5 NEVA, destek hizmetini yerine getirirken edindiği MÜŞTERİ’ ye  ait  bilgileri hiçbir şekilde veya gerekçe ile üçüncü bir kişi ve kuruma aktaramaz. Bu yükümlülük destek hizmeti sonrasında da devam eder.

4.6 NEVA ile  MÜŞTERİ  etkili iletişimin sağlanması gerekli sistemini bulundurur ve sürekli çalışır durumda tutar.(Gsm,İnternet,Telefon v.b)

4.7 ÇAĞRI gelmesi durumunda önce uzaktan erişim yoluyla sorun giderilmesi yoluna gidilecek.  Çözüme ulaşılamaması halinde en geç iki iş günü içerisinde müşteri mekânına gelinerek müdahale edilecektir. Taraflar kendi kontrolleri dışında meydana gelebilecek gecikmelerden sorumlu tutulamaz. (trafik ,hava koşulları,resmi tatil günleri v.b)

4.8 Bakım koşulları kurulu ve müşterinin ayrıca talep ettiği tüm güvenlik sistemindeki arızalar için geçerlidir.

 

 

 

 

 

5-MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 

5.1 MÜŞTERİ arıza durumunda NEVA dan bir yetkiliyle iletişim kurup ARIZA BİLDİRİMİ açtırmalıdır. Daha sonra  uzaktan erişimi aktif etmeli ve müdahaleye  izin vermelidir.  

5.2. Sözleşme yapıldığı tarihten itibaren her ay      ………     ödemeyi kabul eder.

5.3. hak edişler aylık dönemlerde MÜŞTERİ ile anlaşılan tarihlerde tahsil edilecektir.

5.4. NEVA yetkilisi geldiğinde MÜŞTERİ hemen müdahale konusunda gerekli özeni göstermelidir.

5.5. Sistemde herhangi bir malzeme garanti içinde ise garanti koşullarına göre hareket edileceğini ve acil durumlarda garanti kapsamlı müdahalelerde bulunulacağını MÜŞTERİ bilmelidir.

5.6. Garanti kapsamındaki ürünler NEVA tarafından temin edilmişse en kısa sürede çözüm sağlanır.Garanti kapsamındaki ürünler NEVA haricinde başka bir firmadan temin edilmişse NEVA ekstra çözüm maliyeti hakkını saklı tutar.

 

6- FESİH HÜKÜMLERİ

6.1 Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer

6.2 MÜŞTERİ (1)bir gün önceden yazılı ve sözlü bildirimde bulunmak kaydı ile istediği zaman sözleşmeyi feshedebilir.

6.3 NEVA  ve  MÜŞTERİ , sözleşme hükümlerine aykırı davranıldığını düşünmesi halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak ve haber vererek  fesih hakkına sahiptir.

6.5 Bu sözleşmenin sona ermesi ya da herhangi bir şekilde yenilenmemesi, MÜŞTERİNİN  herhangi bir masraf veya tazminat talep etme hakkını vermez.

 

7- BAKIM SÖZLEŞMESİNE DAHİL OLAN SİSTEMLER

 

Seri no

Model No

Program

Özellikleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- GENEL HÜKÜMLER

8.1 Bu sözleşme T.C. kanunlarına göre uygulanacaktır.

8.2 Madde başlıkları sadece aramada kolaylık için olup sözleşmeye dahil özel anlam taşımaz.

8.3 Bu sözleşmenin herhangi bir maddesinden vazgeçilmesi, başka bir maddeden veya benzer bir durumdan vazgeçildiği anlamına gelmez

8.4 Bu sözleşmede gösterilen kanuni ikametgâha Noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla yapılan ihbar ve tebliğler geçerlidir.

8.5 Bu sözleşme 2 nüsha halinde tanzim ve imza edilmiş olup, karşılıklı teati edilmiştir.

 . 

MÜŞTERİ                                                                                       NEVA